חסדי ישראל

- 70 % Off

$5.85

חסדי ישראל

Description

Product Informationספר גדוש תגליות: חסדי ישראלChasei YisroelHardcover | 6″ x 9″ | 585 PagesPublished by: ChazakAbout this Bookבמאות עמודי הספר מתועדים תולדותיו ופועלו של הרב ישראל חסדן ע”ה, מחשובי רבני ועסקני חב”ד בשבדיה ודרום אפריקה ובספר נחשפות תגליות חשובות הקשורות לאדמו”ר הריי”צ, הרבי וחסידי חב”ד בכלל ובימי השואה בפרט, כאשר הרב ישראל חסדן, פעל במסירות ובאינטנסיביות בתחום ההצלה והשיקום בימי השואה ואחריה.הצלה בשואה: הרב ישראל חסדן סייע לאדמו”ר הריי”צ במהלך מסלול ההצלה בשואה, היה מעורבים בנסיונות הצלת הרבנית שיינא בת אדמו”ר הריי”צ, פעל בדרכים שונות בניסיון להציל את הרב יחזקאל פייגין מזכיר אדמו”ר הריי”צ, ולפי הוראות שקיבל הצליח להציל אוצרות רבים מתוך ספרית אדמו”ר הריי”צ.מאבק השחיטה: גזירת הימום חשמלי לפני השחיטה ומאבק השחיטה בשבדיה, נפרשות בספר בשילוב אגרות קודש מאדמו”ר הריי”צ והרבי, לצד מסמכים, קטעי עיתונות, וזכרונות על השוחטים החב”דיים בשבדיה שפעלו תחת גזירה נגד השחיטה לפי ההלכה.בזבוז האוצרות: מעלעול בספר עולה כי אוצרות של ממש מתבזבזים בספר ובראשם אגרות קודש מרבותינו נשיאינו ובנוסף מתפרסמות התכתבויות בין הרב ישראל חסדן לידידיו הרב יעקב ישראל זובער הי”ד מחשובי רבני חב”ד בשטוקהולם ובוסטון, הרב יעקב לנדא ע”ה רבה של בני ברק והרב שלמה וולבה ע”ה מחשובי המשגיחים הליטאים.

Additional information

Title

Default Title

חסדי ישראל

Add to cart